Daily Archives: 10:32 AM

suckhoe1

Giúp phái mạnh tăng khả năng “yêu”

Có những hành vi nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày khiến chức năng sinh dục – một trong những yếu tố chứng minh sức mạnh đàn ông bị suy giảm. Hãy rèn luyện những thói quen tốt sau đây để...
áp lực

Áp lực của phái mạnh thời hiện đại

Tuy xã hội hiện đại đề xướng bình đẳng nam nữ nhưng với quan niệm cố hữu, phụ nữ vẫn là phái yếu, đàn ông vẫn là phái mạnh, vì vậy phái mạnh là chỗ dựa của phái yếu. Khi đấu...