Ultimate magazine theme for WordPress.
Browsing Category

Đời Sống

Tại sao khi hôn lại nhắm mắt ?

việc nhắm mắt khi hôn là do thị giác của chúng ta không thể tập trung vào một điểm ở quá gần, tức là gương mặt người đối diện. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã bác bỏ giả thuyết này và phát hiện ra rằng bộ não không thể xử lý cùng lúc dữ liệu của…