Take a fresh look at your lifestyle.
Từ khóa

đồ đôi

Mùa thu – mùa yêu – mùa đồ đôi!

Hãy gật đầu ngay trước lời gợi ý cùng mặc đồ đôi của nàng xuống phố và cho mọi người thấy bạn và cô nàng đáng yêu của mình là một cặp trời sinh. Không cần phải “thể hiện chủ quyền” bằng hai…