Take a fresh look at your lifestyle.
Từ khóa

giải trí

Đi chợ quê sớm giữa Sài Gòn

Tôi đi chợ quê Rạch Đỉa được hai lần, mê nó ngay vì ở đấy có bán cá biển tươi dù cách Sài Gòn chỉ 10 phút xe máy. Lê Thành Phương là người chỉ cho tôi đến cái chợ có vẻ quê này. Đó là ông…